algemene voorwaarden
Daisy Kirkels Medium

• Een transformatie sessie en/of andere activiteit kan niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en behandelingen. Indien u onder medische en/of psychiatrische behandeling bent, wordt geadviseerd om met de behandelende arts te overleggen of deelname aan een transformatie sessie en/of andere activiteit wenselijk is.
• De informatie wordt niet verstrekt met de bedoeling medisch advies te vervangen op welke wijze dan ook en ook niet om diagnoses te stellen en ziektes te behandelen. Bij medische vragen en/of problemen: raadpleeg uw (huis)arts!
• De consultering van Daisy Kirkels – klaar voor de start – Medium vind plaats op grond van een inspanningsovereenkomst, d.w.z. dat resultaten vooraf niet gegarandeerd worden. Het uitvoeren en interpreteren van adviezen/informatie of resultaten, verkregen tijdens een dergelijk consult vallen onder de eigen verantwoording van de cliënt.
• Zonder toestemming van de cliënt, kan Daisy Kirkels – Klaar voor de start – Medium geen (be)handelingen verrichten.
• U begrijpt dat de behandeling die wordt gegeven door Daisy Kirkels – Klaar voor de start – Medium, de intentie heeft om ontspanning te bereiken, communicatie tot stand te brengen binnen het lichaam en bewustwording van energetische of emotionele blokkades die voor pijn of ongemak kunnen zorgen.
• De behandeling is veilig en objectief, is niet bedreigend en spreekt de innerlijke wijsheid en intelligentie aan.
• Alle informatie die vanuit de behandeling naar voren komt wordt volledig vertrouwelijk behandeld en er word niets van deze behandeling openbaar wordt gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming.
• U dient een afspraak minimaal 48 uur van te voren telefonisch te annuleren, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. (Noodsituaties uitgezonderd).

Algemene Voorwaarden Daisy Kirkels Photography

 1. Auteursrecht
 • Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de Daisy Kirkels (vervolgens benoemd als fotograaf). De klant geeft de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet via sociale media enz.
 • Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant de rechten voor het reproduceren van de foto’s voor eigen gebruik en reclame doeleinden. De foto’s mogen niet commercieel verhandeld worden.
 • De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. De klant dient altijd een vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.
 • Het bewerken van de foto’s door derden is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden of het plaatsen van filters over de foto.
 1. Fotoshoot
 • Nadat er een datum/tijd is afgesproken om een fotoshoot vast te leggen stuurt de fotograaf  een bevestiging. De afspraak is definitief zodra de fotograaf een bevestiging heeft gestuurd.
 • Als men tijdens een reportage ergens ontevreden of ongemakkelijk over is, dient men dit direct te melden aan de fotograaf. Zo bereiken we een optimaal resultaat. Klachten achteraf hierover worden worden als niet gegrond beschouwd.

3.  Annuleringsvoorwaarden

 • In geval van ziekte is het mogelijk om kosteloos een afspraak te verzetten. Gelieve dit zo vroeg mogelijk door te geven, bij voorkeur minimaal 48 uur voorafgaande aan de fotoshoot. Bij niet komen opdagen van de klant op de shoot dag zelf brengt de fotograaf 100% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Indien Daisy Kirkels de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal er kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt worden.

4.  Privacy verklaring

 • Deze verklaring is van toepassing op alle door Daisy Kirkels geleverde producten en diensten.
 • Daisy Kirkels is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • Daisy Kirkels bewaard de persoonlijke gegevens van klanten zoals naam en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor o.a. afspraken en correspondentie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daisy Kirkels zal in geen enkel geval gegevens als adres, telefoonnummer, email-adres delen met derden.

Stuur mij een bericht